Barn och säkerhet

När barnen är små och har börjat förflytta sig så är det viktigt att tänka på säkerheten i deras omgivning. Så att de inte kan ska skada sig i onödan eller sätta något i halsen.
Då finns det några saker som du bör tänka på som förälder.
När du köper leksaker eller något annat till barnet bör du titta på vilken typ av märkning saken har. För det finns vissa kriterier som ska uppfyllas för att inte barnet ska skada sig. Som till exempel att en säkerhetsgrind ska bara ha ett visst antal centimeter mellan pinnarna så inte barnet kan stoppa huvudet i mellan eller att inte leksaker har detaljer som kan ramla av och sätta i halsen med mera.
Köper du begagnat så se till att saken tåler att dras och slitas i, för en begagnad sak har några år på nacken och kanske har varit med om en del. Så använd sunt förnuft.
Men det som är vanligast bland olyckor för barn som men behöver uppsöka sjukvård för är fallskador. Förutom brännskador och förgiftningar som dessutom händer i hemmen. Men det mesta går att förebygga speciellt om du är vaken och försöker förutse vad som kan hända.
När barnet är spädbarn så är de flesta olyckorna fall och kvävningar. När de sedan kommer upp i förskoleåldern så är de risken för förgiftningar, brännskador och anda skador i hemmet. Den vanligaste brännskadan är skållning och kontakt med elektriska plattor och då bland barn under 5 år. När de väl kommer upp i skolåldern så är det idrottsskador, trafikolyckor och drunkning barnen råkar ut för. Och det är pojkar mest som drabbas.
Risken att dö i en fall olycka är fem gånger högra än att dö i en trafikolycka. Förutom fallolyckor så är det förgiftningsolyckor som ökar mest i Sverige. Då är det något fler pojkar än flickor som råkar ut för fallskador och ett-åringar är den åldersgrupp som råkar ut för det flesta fallskadorna, fyra av fem, och då är det huvudet som drabbas.

Men det som gläder mest är att olyckorna minskar bland dödsfallen bland barn. Under de senaste 10 åren så har antal barn som förolyckats i trafiken, drunkning eller drabbats av andra olyckor som leder till dödsfall halverats. Detta beror mycket på att man har målmedvetet arbetat med att minska olycksfall bland barn. Samtidigt som de svenska föräldrarna fått en ökad medvetenhet om vilka risker det finns och hur dessa kan förebyggas.