Att vara förälder

Att vara förälder

Att bli förälder innebär inte ett nytillskott i familjen utan även att du har lagar att följa. Dessa lagar finns i Föräldrabalken och detta innebär upp till barnet blir myndigt vi 18 års ålder så ska ni följa dessa regler och lagar. Balken innehåller regler bland annat kring barnens rättigheter, hur det ska till vid en adoption och mycket mera.I samband med graviditeten börja det nya livet märkas. Känslorna åker berg och dalbana. Till sist så kommer det lilla livet och vardagslivet förändras till stor del. Ni får följa ett helt nytt liv som kommer ha dig som förebild. Och som kommer behöva dig för alltid, på ett eller annat sätt.De rollerna som fanns innan kommer ruckas och ni får helt nya rutiner. Men till slut så hittar ni era nya platser, både för vuxna och barn. Ni har säkert en bild hur ni vill vara som föräldrar och vad ni vill undvika att utsätta barnet för. Därför är det viktigt att ni har prata genom vad ni har för värderingar och för förväntningar innan. Så är chansen stora att ni inte behöver ta tag i det när väl barnet har kommit. Lyssna därför på varandra och försök förstå varandra.Föräldrar rollen förändras hela tiden. I början så hänger det på er om barnet ska överleva eller inte. Det behöver dig för att få mat och värme. Barnet behöver skötas om dessutom så som till exempel, bytas blöja, tvättat och så vidare och se till att barnet får grunderna för trygghet, värme och kärlek. Men när barnet blir äldre utökas din roll som förälder, då är det mer att du går över till att bli lärare. Barnet gör det du gör och vad du säger, och att du tar hand om barnet när det uppstår problem eller skador.

Lita på din förmåga som förälder

När ni blir förälder så ställs ni hela tiden för olika utmaningar. Barnets utveckling sker väldigt snabbt och det kan vara så att ni inte hänger med på alla steg av den emotionella och fysiska resan som ett lite barn gör på en mycket kort tid. Det kan vara så att en sak som fungerar denna vecka inte fungerar nästa, eller tvärtom. Alla barn utvecklas olika och de utvecklas olika snabbt och på olika sätt. Så det är bara dumt att jämföra ert barn med andra. För det bara skapar osäkerhet hos er som rollen som förälder.Den ena dagen är aldrig den andre lik. Vissa dagar då du som förälder känner att allt går att bara pipan. Försök då att slappna av och reflektera, så kommer du fram till vad som fungerar. Ju mer tiden går så kommer ni lära känna barnet och tolka och förstå ert barn. I början blir det till att ta redan på varför barnet skriker till exempel, är det en ny blöja som behövs, är barnet hungrigt eller rent av behöver sova och så vidare.Skulle ni som föräldrar känna någon gång att detta klarar vi inte av, var då inte rädd för att be om hjälp. Barnavårdscentralen brukar vara till stor hjälp eller så fråga nära och kära. Alla sådana dagar och det då är det bra att ha ett nätverk omkring er som kan hjälpa till. Det kanske räcker med några timmar, för det kan göra underverk att bara ifrån ett litet tag. Tveka inte om att be om hjälp!Rom byggdes inte på en dag och man blir inte förälder bara för att man har ett barn i sin famn.

Att vara en bra förälder

Ni har säker bestämt er för att bli de bästa föräldrarna någonsin för ert barn. Frågan är bara, hur gör man då?En bra förälder är kärleksfull mot sitt barn, men det är helt okej att du skulle tappa tålamodet, skrika och vara totalt inkonsekvent. Barn tål mer än vad du tror och blir inte olycklig eller hämmat av det. Det kan vara bra att visa sina känslor och till synes okontrollerat beteende visar ditt barn att vi är alla är bara människor och att det är okej att bära sig lite dumt åt ibland. Även om det är svårt att sätta ner vad som rätt eller fel i rollen som förälder så går det att ha en målsättning. Här kommer några exempel på målsättningar:

⦁ Att du inte tar på dig skulden när barnet går in i jobbiga perioder. Det är naturligt och utvecklande med trots och frustation. Skyll inte på dig, det går över!

⦁ Att vara ärligt mot dit barn, som till exempel vid en skilsmässa eller sjukdom. Barn känner när det är något som är fel. Då är det bättre att det vet så inte deras fantasi ställer till det och tror att det är deras fel.

⦁ Att klart och tydligt tala om för barnet vad det är som gäller. Det är viktigt att sätta gränser, våga bli arg eller hindra ett barn som är trotsigt och bär sig illa åt. Detta främjar ditt barns utveckling.

⦁ Att inte acceptera att ditt barn säger elaka och föraktfulla saker till dig eller någon annan. Då gäller att du säger till barnet att det inte är okej och markera ordentligt.

⦁ Att du väljer dina strider under de jobbigaste perioderna, även om du blir inkonsekvent ibland. Annars orkar du inte helt enkelt!

 Att parrelationen kan förändras.

Redan under graviditeten kan er relation bli märkbart påfrestad med tanken på hormonförändringarna som sker i kvinnans kropp. Men tänk så att en graviditet är en relativ kort tid av livet. Men det är viktigt att ni känner till att parrelationen kan förändras så är det lättare att ha förståelse för detta. Det kommer säkert tanken om du har valt rätt partner att skaffa barn med under perioden när ni väntar barn.När väl barnet har kommit till världen så utvecklas er parrelation till en föräldrarelation.  Men det är viktigt att inte glömma bort varandra under tiden. Det kan till om med hända att man har slutat att prata och röra varandra när ett barn har kommit in i bilden. Och all kommunikation går vi barnet istället.För att underlätta er nya föräldrarelation så bör ni bägge två vara med från början och försöka vara delaktiga i barnet. Var inte rädda för att be om hjälp så att ni få tid för varandra. Det är bara nyttigt för barnet att träffa andra, det finns

säkert nära och kära som vill vara barnvakt. Skulle det mot förmodan uppstå problem mellan er och i er relation. Så finns det hjälp att få. Prata med personalen på Mödravårdcentaralen eller Barnavårdscentralen eller kommunens familjerådgivning för att få hjälp och stöd. Ni är inte ensamma om att ha problem!

Vid separation

Det händer att det blir att man måste separera, det är inget konstigt och det händer. Om det skulle mot förmoda inträffa måste ni som föräldrar hitta det som fungerar för er när det gäller umgänge, vårdnad och boende. Föräldrar med gemensam vårdnad men som inte längre bor tillsammans bestämmer tillsammans var barnet ska bo och hur mycket barnet ska bo på varje ställer. Har ni ingen möjlighet att hitta någon lösning som ni bägge är nöjda med så kan man få hjälp från kommunen genom att gå på ett ”samarbetssamtal”. Under detta samtal få ni hjälp att komma överens utan att

behöva gå till domstol.Det viktigaste vid en separation är att ni först och främst ser till att barnets behov har prioritet nummer ett. Detta kan innebära att prata med barnet till exempel att det inte är barnets fel att ni skiljs, att se till att ge barnet ekonomisk trygghet, att barnet hålls utanför era konflikter och så vidare.

Barnuppfostran Att uppfostra ett barn är att sätta gränser

Barnuppfostran kan vara ett känsligt ämne. Hur föräldrarna väljer att uppfostran sina barn är väldigt individuellt och det som du tycker är fel kan andra tycka vara helt rätt.Men hur du än väljer uppfostra ditt eller dian barn så är det viktigt att det finns tydliga gränser. Om ett barn får göra som de vill mår de inte bra av i längden. Speciellt när de kommer utanför hemmets väggar.Därför är det viktigt för barn att rutiner och regler som bland annat:

⦁ Vi sitter när vi äter.

⦁ Vi slår inte på varandra när vi blir arga.

⦁ Att inte leka med de vassa kniven för det är farlig

Förklara varför! Kom så leker vi

plastspaden iställetJa eller nejMamma och pappa kan också säga förlåt.Att säga nej är inte alltid den rätta vägen. Det kan vara av egoistiska skäl.Reflektera över varför du sa nej. Det kan även ibland bli lättare att få ditt barn att som du vill om du vänder det till något positivt istället.När du säger nej ska det vara nej – de ska veta att det inte är lönt att tjata.

Barnuppfostran

Det kan vara bra att förhandla och få som du vill.Att se barnuppfostran som en förhandling istället för en tillsägelse kan hjälpa dig till att få dina barn att göra som du vill. Då handlar inte om att du ska muta som förhandlingen, utan att vända problemet.Ställ frågor till ditt barn som gör att barnet gör ”rätt”. Möts

du av trots och ett ”nej jag vill inte” tillbaka till dig så kan du bara lugnt säga till barnet att ”nu är det så”. Att barnet säger nej kan bero på ett härmande beteende, där du har sagt nej allt för ofta.Försöka att låta bli att jag OM.När du säger en mening som börjar med ordet ”OM” kan det lätt upplevas som ett hot. Som till exempel – Om du kastar bollen en gång till nära fönstret så blir det inget lördagsgodis ikväll.Detta hot kan då ses som en utmaning för många barn. De upplever det som att de ska testa gränserna. Och fungerar därför som en dålig metod. Försök istället ge barnet ett alternativ var barnet kan kasta bollen utan att något gå sönder. Så slipper jag bli ledsen och arg för att något går sönder.När ni inte är överens som förälder: Prata med varandra och red ut svårigheterna.Kompromissa – möt varandra på mitten och komplettera varandra. Stå som enad pakt mot barnen.Det är viktigt för barn känner när något inte stämmer och kommer så lätt i kläm.

Barnaga

Sedan år 1979 så är det förbjudet att slå och aga barn i Sverige. Efter det så har 37 länder följt efter. Detta beslut hade stöd från både politiker och från allmänheten.Trots att 37 länder i världen idag har förbjudit att man inte får slå och aga sina barn så är det fortfarande drygt 80 % av världens barn som utsätts för våld. Och detta efter en studie som är gjord på uppdrag av FN.I vissa länder så som till exempel USA så finns det restriktioner vid barnaga för att förhindra fysiska skador. I 19 av USA:s delstater och dessutom i många andra länder så är det tillåtet att slå och aga barn i skolorna. Vilket är mycket vanligt!Varför finns det barnaga kvar i så många länder?Det beror på att det är så stort motstånd när barnaga skulle förbjudas eftersom att föräldrarna ser det som sin rätt att uppfostra sina barn hur det vill. Att det är en familjeangelägenhet som ingen ska lägga sig i.Dessutom så tror många att barnen blir ouppfostrade om man förbjuder barnagan.Någon som jobbar aktivt för att sprida positiva uppfostringsmetoder för barn är Rädda barnen. De arbeta med detta världen över för att öka kunskaperna bland föräldrarna att man inte behöver slå sina barn för att de ska lyda.

Hur ser du ut med barnaga i andra länder?

Barnaga är tillåtet i 165 länder!
Indien – flera elever har dött i skolan. I 8 av Indiens 28 delstater är det förbjudet att aga sina barn, men i princip verkningslöst för det finns så många förbehåll och undantag. I en rikstäckande undersökning så agas två av tre indiska barn regelbundet. Det är som värst i skolorna men blivit bättre efter att det har blivit uppmärksammats i pressen efter att det var några elever som dog. Men både föräldrar och lärare anser att slå barnen är deras rätt för att kunna uppfostra barnen.Kina – smisk är fortfarande ganska vanligt. Enligt kinesisk lag så är det förbjudet att misshandla barn i hemmet. Men medvetenheten växer bland landets politiker och familjer om att våld mot barn är oacceptabelt, enligt en källa på Unicef i Peking.Det är över 50 % av barnen på landsbygden som får fortfarande får smisk från föräldrar, lärare eller klasskamrater. Sedan ett föräldrapar torterade sin 6 åriga flicka med brännjärn för att uppfostra henne. Detta har gjort att advokater och aktivister vill driva fram en tuffare lagstiftning. I nuläget är det barnet själv som anmäla för att ska gå vidare till domstolen. Kenya – Föräldrar får slå men inte lärare. Vilket är väldigt vanligt att föräldrarna i Kenya straffar sina barn fysiskt. Men har mer och mer uppmärksammats av den panafrikanska organisationen African Child Policy Forum, ACPE, som rankade Kenya som det land i Afrika som har bäst juridiskt skydd för barn, med lagar som bland annat människohandel och sexuellt utnyttjande. Men straffmyndighetsåldern är så låg som 8 år.Kenya hör till en minoritet av afrikanska länder som har förbud mot fysisk bestraffning i skolan

Hur är det med barnaga i andra länder?

Frankrike – Fortfarande osäkert om ny lag blir antagen. I Frankrike så är det lagligt att slå sina egna barn. Gränsen går vid grov misshandel. Anledningen att inte fransmännen har någon lag mot barnaga. Beror på att de är kluvna i frågan. De anser att smisk skapar ordning och reda i samhället, enligt den katolska familjeföreningen och får stöd av varannan förälder.87 % har någon gång agat sitt barn. I dagarna så läggs det fram ett förslag på en aga lag. För att barnen ska slippa bli kuvade i största allmänhet. Det är inte säkert denna lag blir framrösta eftersom de vill avskaffa barnombudsmannen och sätt 13-åringa i fängelse dessutom.
Storbritannien – slag är tillåtna med då ska de inte synas. De ”traditionella familjevärderingar” ger britterna en känsla av stabilitet och trygghet och är, i vissa samhällsskikt, ett begrepp som rymmer en konservativ syn på barnuppfostran. Enligt den brittiska barnlagen är det tillåtet att daska till ett barn. Men om det görs så att det uppstår blåmärke, skråmor, repor, svullnader eller jack så kan det ge fem års fängelse. Många av de engelska föräldrarna är osäkra på lagens innebörd. Politiskt är den kontroversiell.

Ekonomi och föräldraskap

Alla är säkert medvetna om att skaffa barn kostar pengar. Men visste du att ett barn kostar cirka 1 miljon kronor under sina första arton år! Det börja redan innan ens att barnet är fött då det ska köpas dyra saker så som spjälsäng, barnvagn, bilstol med mera.Dessutom så kommer Försäkringskassan bli en viktig del i ditt liv. Det är de som ser till att du får dina föräldrar dagar och betalar ut föräldrar penning och barnbidrag.Barnbidrag – alla barn som bor i Sverige har rätt till barnbidrag. Det som är bra att du inte behöver ansöka om detta utan det betalas ut automatiskt från och med den månad som barnet är fött. Barnbidraget är skattefritt och betalas ut den 20:e varje månad. Skulle ni som föräldrar bo på olika håll och ha delad vårdnad så är det mamman som får bidraget om ni inte gör ett aktiv val att det ska betalas ut till den andre vårdnadshavaren om barnet är fött innan den 1:e mars 2014. Annars om man är ensam om vårdnaden så får de personen barnbidraget. Efter den 1:2 mars 2014 delas bidraget mellan vårdnadshavarna. Har man fler än två barn så tillkommer ett flerbarnstillägg.Barnbidraget betalas ut till och med det kvartal som barnet blir 16 år. Och skulle barnet studera på gymnasiet när barnbidraget har upphört så har barnet rätt till studiebidrag istället, även detta betalas ut utan att behöva ansöka om detta.Barnbidraget ligger på 1050 kronor per månad och flerbarnstillägget blir 150 kronor vid barn två och ökar succesivt ju fler barn man får.