Hur det startade

Allt det här började i ett fikarum på en av vår kommuns arbetsplatser. Vi satt där fyra kvinnor och pratade om barn. Lisa hade ordet och för dagen var hon fullständigt uppfylld av hur stö­kigt det kunde vara hemma hos henne. Vi fick en livfull beskrivning av stoj, skratt och roligheter. Tankarna förde

mig till när jag spelar live casino. Då har jag också roligt medan hjulet på rouletten snurrar. Hon hade inte kommit så långt i sin föräldraroll, om hon inte lärt sig att leva med detta, men även Lisa hade sina gränser. Den här gången var hon bara tvungen att få prata av sig om sin längtan efter en lugn vrå, dit hon vid behov kunde dra sig undan. Hon var väldigt medveten om att hon inte skulle stå ut med att vara på det stället mer än en kort stund, för sedan skulle hon läng­ta tillbaka. Men det var det här med de höga rösterna som idag störde henne mest. Hon längtade efter tystnaden. Då säger Marie att hon tycker att Lisa skall skaffa ett ljudfilter. Det använde Marie när hon gjorde videoinspelningar på amatörbasis. Filtret hette Enacom och var helt enastående när det gällde att skilja ut det man ville få med från bakgrundsbruset som bara störde. Vi skrattade gott åt Maries förslag och där kunde allt stannat. Istället upphörde samtalet och vi fyra vid bordet kände att vi ville gå vidare med det Lisa tagit upp, om än på ett mer seriöst sätt än att barnstök kunde åtgärdas med ett Enacom-filter.

Samtalet vid fikabordet kom att bli startpunkten på en serie träffar mellan fyra kvinnor i olika åldrar. Alla föräldrar men i olika stadier av föräldraskapet. Här fanns Lotta med tonåringar,

Lin­­da med en nioåring och en på elva, Marie med sina barn på förskolan och Sofie som precis kommit tillbaka till jobbet efter att ha lämnat över sitt första barn till pappan och hans föräl­dra­ledighet. Vi tyckte att vi skulle kalla vår grupp för något och då blev det just ”Enacom”. När andra senare ställde den relevanta frågan om varför vi hade ett så konstigt namn, så hit­tade vi på att det bara var en förkortning för något mycket längre. Det stod för ”Effektiva Naiva Allsidiga Charmiga Otroliga Mammor”.Det är väl inte så vanligt att man återvänder till jobbet när arbetspasset är över, men det var precis vad som hände. Alla var vi medvetna om att det lugnet vi behövde saknades i hemmet, även om det stod kaffe och aldrig så goda kakor på bordet. Lika lugnt som när man spelar casino via surfplattan. Casino på iPad har växt väldigt mycket i popularitet. Vi måste komma hemifrån om det skulle bli något av det som vi föresatt oss. Här satt vi nu vid samma fikabord och diskuterade fram en arbetsplan för det kommande året. Vi skulle träffas en gång i månaden och då bara pra­ta om hur det är att vara förälder. För att det inte skulle bli för mycket rundgång i samtalen, så bestämde vi vidare att vi skulle försöka få ner på pränt vad vi resonerat oss fram till. I detta beslut fanns en vilja att vi inte bara skulle prata på utifrån var och ens egen uppfattning, utan vi skulle också försöka oss på något svårare. Vi skulle försöka hitta fram till en gemensam ståndpunkt. Här kom också tanken upp, att vi skulle skapa en hemsida där vi successivt publi­cerade vad vi kommit fram till. Vad den hemsidan i framtiden skulle användas till, hade vi då ingen aning om. Vi tänkte bara att det vore ett bra sätt att se till att våra föresatser genomför­des.

En av lärdomarna var, att det här med barnuppfostran ser väldigt olika ut, mest beroende på att våra ungar var och en är så unika. Detsamma gäller förhoppningsvis även oss som föräld­rar. Det är ju också så att föräldraskapet tar sig olika ut, beroende på hur gamla barnen är som vi har ansvaret för. Vi tänker ändå att vi skall försöka hitta några gemensamma drag och inte hela tiden fokusera på det som är speciellt. Därför har vi på den här sidan valt att presentera frukten av våra samtal under rubriker som följer barnens utvecklingsgång. Vi börjar faktiskt lite innan de kommit till världen. Alla är vi allt för uppfyllda av graviditet och förlossning för att bara lämna den därhän. Men när det är avklarat, så tycker vi spädbarnstiden är en lämplig utgångspunkt. Efter det blir det förskoleåldern, skoltiden och så avslutar vi med hur det är att vara förälder till tonåringar.

Det fanns kanske en tanke om att vi skulle hitta det rätta sättet att beskriva föräldraskap, men det har vi givit upp för länge sedan. Microgaming casino kanske har svaret. De producerar massa spel till oilka casinosidor. Dels för att det förmodligen är omöjligt, och dels för att vi tror att du som läser detta skulle tycka att en sådan historia blev väldigt tråkig. Istället har vi valt att berätta om hur vår lilla grupp ser på saken. Vad som har så här långt varit viktigt i vårt föräldraskap och som vi därmed vill förmedla

till er andra. Lyckas vi med den föresatsen som borde det betyda att ni läsare ler igenkännande till mycket, men att annat är unikt och lite spännande.

För att få färg till historien så låter vi var och en av oss berätta lite kort sin historia, men bara en gång och bara för en period i barnens liv. Sen tar vi denna berättelse som utgångspunkt för resten av diskussionen. Vi berättar inte vem av oss som säger vad. Ni som känner oss kan sä­kert räkna ut det ändå, men här i offentligheten känner vi oss lite tryggare med att vara lite anonyma. Vi är rätt övertygade om att även de barn som är berörda av våra historier uppskat­tar att de slipper bli uthängda med namn och allt. Så välkommen till första avsnittet!